2010 yılında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE) tarafından geliştirilen Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu olarak SÜRATAM’ desteği ile Türkiye’ye uyarlanıp uygulamaya alınıyor. Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir takımla 2018’de faaliyete geçen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye’deki sürdürülebilirlik raporlama anlayışını şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak. Finansal olmayan raporlamalar için yeni bir araç olan Sürdürülebilirlik Kodu, 2019 yılı ilk çeyreği sonunda uygulamaya açılacak, 3. çeyrek itibari ile de tüm özellikleri ile faaliyete geçecek.

Sürdürülebilirlik
Kodu, belirli temel performans göstergelerini (KPI) dikkate alarak raporlama
yapabilmek amacıyla standart bir süreç yaratmanın yanı sıra, firmaların
kendileri ile alakalı konulara odaklandığı, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir
bir raporlama altyapısı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu özellikleri ile
Sürdürülebilirlik Kodu, tüm paydaşlar için yararlı hale gelmekte ve diğer
raporlamalardan pozitif olarak ayrışmaktadır.

Küresel Raporlama
Girişimi’ni (Global Reporting Initiative – GRI), Sosyal Raporlama
Standartları’nı (Social Reporting Standards – SRS)  veya Avrupa Finansal Analistler Dernekleri
Federasyonu (European Federation of Financial Analysts Societies – EFFAS)
raporlama standartlarını yöntem olarak seçmiş olan Sürdürülebilirlik Kodu,
şirketlerdeki sürdürülebilirlik amaçlı uygulamalara şeffaflık kazandırmayı ve
sürdürülebilirliği finans piyasası da dahil olmak üzere bütün piyasalar için
etkin bir kriter haline getirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, temelinde BM
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Çokuluslu Şirketler için OECD
İlkeleri (the OECD Guidelines for Multinational Companies) ve ISO 26000 Sosyal
Sorumluluk Standartları dikkate alınarak, uluslararası seviyede geliştirilmiştir.

Gelişmeleri Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu websitesinden takip edebilirsiniz.