EPD (Environmental Product Declaration)

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (ham madde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Ticaret odaklı olup, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ( LCA – YDD) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alır.


Süratam, İsveç menşeili The International EPD (https://environdec.com/home) System’in bölgesel yürütücüsü olarak görev yapmakta olup, EPD Turkey adıyla uluslararası onaylı ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu EPD belgelerinin Türkiye’deki TEK yetkili kayıt kurumudur.

EPD Belgesi

EPD Belgesi Nedir?

EPD Belgesi, bir ürünün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerini şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde gösteren, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş bir belgedir. ISO 14025 ve ISO 14040 standartlarına uygun olarak hazırlanır. Bir diğer adı da Çevresel Ürün Beyanı Belgesi’dir.

Çevresel Ürün Beyanı Belgesi Nasıl Hazırlanır?

EPD (Environmental Product Declaration – Çevresel Ürün Beyanı), bir ürünün çevresel performansını ve etkilerini standardize edilmiş bir formatta açıklayan bir belgedir. EPD, ürünlerin çevresel performansını karşılaştırmak ve değerlendirmek için önemli bir araçtır. İşte bir EPD hazırlamak için genel adımlar:

 1. Ürün Belirleme ve Kapsamın Tanımlanması: Hangi ürün için EPD hazırlanacağını belirleyin ve belgenin kapsamını tanımlayın. Bu, ürünün yaşam döngüsünün başlangıcından sonuna kadar olan aşamaları içerir: hammaddelerin temini, üretim, dağıtım, kullanım ve atık yönetimi.
 2. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA): Çevresel etkileri belirlemek için bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yapın. Bu, ürünün hammaddelerinin çıkarılması, üretimi, dağıtımı, kullanımı ve atık yönetimi süreçlerini içerir. Çevresel etkiler genellikle enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, su kullanımı vb. şeklinde ifade edilir.
 3. EPD Formatına Uygun Veri Toplama ve Analiz: EPD için gerekli olan verileri toplayın ve analiz edin. Bu veriler, LCA sonuçları, ürün bileşenleri, üretim süreci verileri, enerji tüketimi, atık yönetimi gibi çeşitli alanları içerebilir.
 4. EPD Raporunu Hazırlama: Toplanan verilere dayanarak EPD raporunu hazırlayın. Bu rapor, EPD’nin formatına uygun olmalıdır ve genellikle birinci ve ikinci parti onaylarıyla doğrulanır.
 5. Bağımsız Gözden Geçirme ve Onay: EPD raporunu bağımsız bir gözden geçirmeye gönderin ve onaylatın. Bu, raporun doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir.
 6. EPD’nin Yayınlanması ve Güncellenmesi: Onay alındıktan sonra EPD belgesini yayınlayın. Belge, EPD veritabanlarına da kaydedilebilir. Ürün veya üretim sürecinde değişiklikler olduğunda, EPD’nin güncellenmesi gerekebilir.
 7. Pazarlama ve İletişim: EPD’nin yayınlanmasının ardından, çevresel performansıyla ilgilenen paydaşlara (müşteriler, tedarikçiler, hükümet kurumları vb.) iletmek için pazarlama ve iletişim faaliyetleri yapın.

Bu adımlar, bir EPD hazırlamanın genel sürecini temsil etmektedir. Ancak, EPD hazırlamak karmaşık bir süreç olabilir ve genellikle uzmanlık ve kaynak gerektirir. Bu nedenle, bir EPD hazırlamak istiyorsanız, uzman bir danışmanlık firması veya çevresel sürdürülebilirlik konusunda uzman bir ekip ile çalışmanız önerilir.

Çevresel Ürün Beyanı Belgesi (EPD Belgesi) Neden Önemlidir?

Avrupa pazarına ihracat yapan firmalar için Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesi kritik önem taşır. Avrupa’daki birçok müşteri, satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerinin beyan edilmiş olmasını talep etmektedir. Bu talep, firmaların ihracatta rekabet edebilmeleri için EPD belgesi almalarını gerekli kılmaktadır.

Avrupa Normları, ürünler için EPD’leri en iyi Çevresel Beyanlar olarak kabul etmektedir. EPD belgesi, sadece ihracatta tercih edilmenin ötesinde, ürünlere katma değer yaratarak firmalara sektörlerinde rekabet avantajı sağlar.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Geçiş Tahvilleri (Transition Bond)

Sukuk/Kira Sözleşmesi

Sürdürülebilir Tahviller

EPD (Çevresel Ürün Beyanı), bir ürünün çevresel performansını açıklayan standart bir belgedir. Ürünün ömrü boyunca çevresel etkilerini, kaynak kullanımını ve atık üretimini belirleyen bir veri tabanını içerir. EPD’ler, ürünlerin çevresel etkilerini değerlendirmek, karşılaştırmak ve raporlamak için kullanılır. Bu beyanlar, ürünlerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde önemli bir rol oynar.

EPD oluşturmak için genellikle şu adımlar izlenir:

 1. Ürün hakkında ayrıntılı bilgi toplama: Ürünün malzeme bileşimi, üretim süreci, enerji tüketimi vb. gibi veriler toplanır.
 2. Çevresel etkilerin belirlenmesi: Ürünün ömrü boyunca çevresel etkileri belirlenir ve değerlendirilir.
 3. Veri analizi ve belgelendirme: Toplanan veriler analiz edilir ve belgelendirme süreci başlatılır.
 4. EPD’nin hazırlanması: Belirli bir format kullanılarak EPD hazırlanır ve doğrulanır.
 5. Onay ve yayınlama: EPD, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır.

EPD’ler genellikle inşaat, otomotiv, gıda ve içecek, elektronik ve tekstil gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılır. Özellikle inşaat sektöründe, yeşil binaların sertifikasyon süreçlerinde ve malzeme seçiminde EPD’ler önemli bir rol oynar. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimi ve çevresel performansın izlenmesi için de kullanılırlar.

EPD kullanmanın birkaç faydası vardır:

 • Ürünlerin çevresel etkileri hakkında şeffaf bilgi sağlar, tüketicilerin bilinçli tercihler yapmasına olanak tanır.
 • Tedarik zinciri yönetiminde çevresel performansı izlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Ürünlerin çevresel etkilerini azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerini belirleme konusunda şirketlere rehberlik eder.
 • Karşılaştırmalı değerlendirme imkanı sağlar, çevre dostu ürünlerin tanıtımını ve benimsenmesini teşvik eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara