ESG Yönetimi

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere ESG (Environmental, Social and Governance) kısaltmasıyla tanımlanan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. ESG, şirketlerin çevresel konulardaki hassasiyetini, çalışanlarına sağladığı imkanları ve şirket içinde ve dışında oluşabilecek fırsat ve riskleri nasıl yönettiğine dair bilgiler sağlamakta kalmayarak, şirketlerin ekosistemleri hakkında tüm paydaşlarına zengin içerikler oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Kurumların, Sürdürülebilirlik ve ESG stratejilerinin oluşturulmasında gerekli olan maddesellik analizi yapılmasında, buna bağlı olarak oluşturulacak politika ve prosedürlerin; şirket kurumsal kimliğine, stratejisine ve hedeflerine yansıtılmasında Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere yol gösterme ve uygulama planlama danışmanlığı sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

ESG Strateji Oluşturma

Kurumların, Sürdürülebilirlik ve ESG stratejilerinin oluşturulmasında gerekli olan maddesellik analizi yapılmasında, buna bağlı olarak oluşturulacak politika ve prosedürlerin; şirket kurumsal kimliğine, stratejisine ve hedeflerine yansıtılmasında Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere yol gösterme ve uygulama planlama danışmanlığı sağlanmaktadır.

ESG Yönetimi

Borsa Istanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi Danışmanlığı

Borsa Istanbul, kurumların sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artışını teşvik etmek ve şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması amacıyla 2014 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için şirketlerin, tanımlanan sürdürülebilirlik değerleme metodolojisine göre genel sürdürülebilirlik notlarının 50 puan olması, her bir ana başlıktan 40 puan üzerinde olmalarını ve kategori notlarından en az 8 başlıkta 26 üzerinde puan almaları gerektiğini öngörmüştür.

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESG yönetimi ve strateji oluşturma konusundaki bilgisiyle, şirketlerin değerlendirme notlarının geliştirilmesi ve devamlı olarak ilerletilmesi amacıyla ve kurumların BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde listelenmeleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Turkish Sustainability Code

EcoVadis

EcoVadis, kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde ve sektörel referans noktaları oluşturulmasında dünyanın en büyük ve en güvenilir tedarikçisi haline gelmiştir.

EcoVadis’in Türkiye’deki anlaşmalı çözüm ortaklarından biri olan Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, kurumların Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerini; iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğini değerlendirmek ve puan kartlarını iyileştirmek için danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

ecovadis

SDG Etki Değerlendirmesi

SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) Etki Değerlendirmesi, şirketlerin ve kuruluşların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaların etkisini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu değerlendirme, şirketlerin faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda SDG’lere olan katkısını analiz eder. SDG Etki Değerlendirmesi, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını izlemelerine, iyileştirmelerine ve SDG’lere daha iyi bir şekilde katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu süreç, şirketlerin paydaşlarına, yatırımcılara ve topluma sürdürülebilirlik çabaları hakkında şeffaf bir şekilde bilgi sağlamalarına yardımcı olur.

SDG Etki Değerlendirmesi sürecinizde size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Uzman ekibimiz, SDG’ler ve sürdürülebilirlik performansı konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve şirketinizin SDG Etki Değerlendirmesi gereksinimlerini karşılamak için gereken uzmanlığa sahiptir. SDG Etki Değerlendirmesi sürecinizde, başlangıçtan sonuca kadar size rehberlik etmek, değerlendirme sürecini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için buradayız. Şirketinizin SDG’lere olan etkisini değerlendirerek sürdürülebilirlik çabalarınızı iyileştirmenize yardımcı oluyoruz. Bizimle iletişime geçerek, şirketinizin SDG Etki Değerlendirmesi gereksinimlerini başarıyla karşılamasına yardımcı olacak bir işbirliği kurmaya davetlisiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini desteklemek amacıyla getirilen bir mekanizmadır. Bu mekanizma, ithal edilen ürünlerin karbon içeriğine dayalı olarak vergilendirilmesini içerir. CBAM Danışmanlığı, şirketlere bu yeni mekanizmanın etkilerini anlamaları ve uyum sağlamaları konusunda rehberlik eder. Bu kapsamda, şirketlerin karbon ayak izlerini belirlemelerine, azaltma stratejileri geliştirmelerine ve CBAM gerekliliklerine uyumlu hale gelmelerine yardımcı olur. Ayrıca, CBAM Danışmanlığı, şirketlerin ithalat ve ihracat stratejilerini optimize etmelerine ve rekabet avantajlarını korumalarına destek olur.

CBAM Danışmanlığı sürecinizde size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Uzman ekibimiz, CBAM mekanizması ve uyum süreci konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve şirketinizin CBAM gereksinimlerine uyum sağlamasına yardımcı olacak uzmanlığa sahiptir. CBAM Danışmanlığı sürecinizde, başlangıçtan sonuca kadar size rehberlik etmek, uyum sürecini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için buradayız. Şirketinizin CBAM mekanizması altında yer alan ithalat ve ihracat faaliyetlerini değerlendirmesi ve uygun stratejiler geliştirmesi konusunda size kapsamlı bir destek sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek, şirketinizin CBAM gereksinimlerini başarıyla karşılamasına yardımcı olacak bir işbirliği kurmaya davetlisiniz.

cbam

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Geçiş Tahvilleri (Transition Bond)

Sukuk/Kira Sözleşmesi

Sürdürülebilir Tahviller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara