Türkiye Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı Açıldı!

 

SÜRATAM, EPD Belgesine sahip yapı malzemelerini yeşil bina uygulama ve tasarımcıları için Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı‘nda bir araya getirdi!

Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM) tarafından geliştirilen  Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı, EN15804 gibi Avrupa normu uyumlu,  uluslararası bağımsız doğrulamadan geçen ve tüm dünyada geçerli EPD Beyanlı ürünlerin bulundurarak LEED, BREEAM, DGNB, HQE, GreenStar gibi bir çok Yeşil Bina Değerlendirme sistemlerine güvenilir veri imkanı sağlıyor ve ‘yeşil malzeme’ tanımı ile doğabilecek  riskleri ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmaktadır. Oluşturulan portal bu sayede üreticilerden mimarlara, tasarımcılardan, yeşil bina uzman ve danışmanlarına, yatırımcılara, müteahhitlere ve yapı denetçilerine yapı malzemelerinin çevresel performansları ile ilgili ihtiyaçları olan şeffaf ve standartlarla uyumlu bilgiyi sağlamaktadır.

 

Mimarlara Malzeme seçiminde kolaylık sağlıyor! 

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı, EPD Belgeleri ile kayıtlı olan yapı malzemeleri, mimarların anlayabileceği, bir binanın altyapısını oluşturan temel birimlere göre ayrıştırılmış başlıklarda yayınlanıyor. Böylelikle yeşil bina tasarımcıları, mimarlar ve müteahhitlerin çevresel performanslarını aradığı yapı malzemelerini oldukça kolay bir şekilde erişimine yardımcı oluyor.

 

Yapı malzemeleri üreticileri Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı kurumlararası (B2B) iletişimde fırsat olarak görüyor!

Çimsa, Saint Gobain – Rigips, Seranit, ODE Yalıtım, Fırat Plastik, İdevit, Creavit, Polisan, NG Kütahya ve ürünlerine EPD Belgesi alan diğer birçok firma bu ürünlerini Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı‘na kaydettirerek ürünlerinin yeşil bina tasarımcıları, mimarlar, müteahhitler için görünür kılıyor ve tercih sebebi oluyorlar.

 

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı‘na kaydolun!

EPD Belgeleri ile LEED, BREEAM, DGNB gibi yeşil bina sertifika sistemleri için puan kazanmaya katkıda bulunan yapı malzemelerinizi portala kaydettirmek için tıklayınız.