TurCoMDat Veri Tabanı Yayınlandı!

Türkiye’de üretilen yapı malzemelerinin çevresel performansını tüm yaşam döngüsü aşamasından değerlendiren TurCoMDat veri tabanı 3 yıllık uzun bir çalışmanın ardından yayınlandı.

 

Yapı sektöründe LEED ve BREEAM gibi yeşil bina değerlendirme sistemleri ürün EPD belgeleri ile birlikte bina özelinde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) hesaplamalarını da talep etmektedir. Öte yandan, Avrupa Komisyonu tarafından yeni yayınlanmış olan ve sürdürülebilir yapılarda performans hesabı gerekliliklerini ortaya koyan Level(s) sistemi, yapılarda sürdürülebilirlik performansının m2 biriminde LCA ile hesaplanmasını gerektirmektedir.

Avrupa’da veri tabanı geliştirme çalışmaları, pazardaki bu gelişmelere ayak uydurmak ve ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla, EPD belgeli ürünleri LCA hesaplarında direkt olarak kullanabilmek için hızla devam etmektedir. Bu gelişmeleri yakından takip eden SÜRATAM, 3 yıllık bir çalışmanın sonunda, Metsims Sustainability Consulting teknik uzmanlığında, ÇEDBİK desteğinde TurCoMDat veri tabanını geliştirmiştir. Türkiye’de üretilen yapı malzemelerinden oluşan, uluslararası formatlara uygun hazırlanan ve her geçen gün büyüyen TurCoMDat, içeriği (216 ürün, 17 yaşam döngüsü aşaması ve 24 çevresel gösterge) ve veri kalitesi açısından da Avrupa’da sayılı veri tabanları arasındadır. Bina LCA yazılımları ve BIM uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilecek olan TurCoMDat, veri tabanında yer alan firmalarımıza büyük kolaylıklar ve fırsatlar sağlayacaktır.

 

Detaylarına www.TurCoMDat.com sitesinden Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Portekizce, Rusça ve Arapça olmak üzere toplamda 8 dilde erişilebilen TurCoMDat veri tabanı, Yeşil bina uyumlu Türk yapı malzemelerini uluslararası ihracat pazarlarında da ön plana çıkartmayı misyon edinmiştir. Bu sayede hızla gelişen yeşil/sürdürülebilir yapılar pazarından üretici firmalarımızın pay almalarının önü açılacaktır. TurCoMDat veri tabanına, tüm Avrupa’dan yazılımlar kanalıyla dijital olarak erişim sağlanabilmesi için de çalışmalarımız uluslararası ortaklarımız ile devam etmektedir.