The Internatıonal EPD System Yerel Yürütücülerle Büyüyor

EPD belgelerine artan taleplere cevap verebilmek amacıyla dünya çapında EPD programları hızla artmıştır. EPD belgeleri için en büyük referans kayıtlı oldukları sistemlerdir. 2014 yılında kurulan EPD Turkey, İsveç merkezli The International EPD System’e bağlıdır. EPD Turkey ile birlikte EPD Latin America, EPD Brazil, EPD Australasia ve EPD India gibi yerel sistemlerde,The International EPD System’ e dahildir. Bu sistemler aracılığı ile 37 ülkeden 750’nin üzerinde ürün EPD belgesi The International EPD System’e kayıtlıdır. Avrupa genelinde eşdeğer bir sistem olması ve ticari engelleri kaldırmak adına, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan EN 15804 normuna uyumlu olan bu sistemlerden alınan belgeler, hangi sistemden alındığı önemli olmaksızın tüm Avrupa’da geçerlidir.

 

 

Günümüzde bazı ülkelerin sürdürülebilirlik vizyonunu devlet politikası haline getirmesiyle, EPD belgeleri için çeşitli teşvikler bulundurmaktadır. Özellikle Almanya, Fransa, Amerika ve Avustralya bu ülkeler arasında yer almaktadır. Avustralasya EPD Sistem’e kayıtlı belgeleri Avustralya hükümeti tarafından gözden geçirilmiş ve Milli Karbon Dengelenme Standardı-NCOS (National Carbon Offset Standard) kapsamında ki ürün ve hizmetler için zorunlu tutulmuştur.
Son yıllarda özellikle yapı sektöründe talep edilen Çevresel Ürün Beyanı- EPD belgesi sayısında oldukça artış görülmektedir. Bu artışın sebeplerin başında ise çevre etkilerine verilen önemin artması ve hayata geçirilecek proje ve çalışmaların sürdürülebilirlik vizyonuyla yapılmasıdır. Tüm dünyada yükselen bu global talebin ana kaynağı olarak hem tüketicilerden hem işletmelerden hem de hükümetlerden gelen talepler gösterilebilir.