Sürdürülebilir Üretim, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruldu!

Sürdürülebilir Üretim, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM), İstanbul’da özel sektör temsilcilerinin de katıldığı bir törenle kuruldu. Sanayi tarafından desteklenen ve özel sektör tarafından alanında kurulan ilk merkez olma özelliğini taşıyan SÜRATAM, aşağıdaki hedefler çerçevesinde sanayiye hizmet etmek amacıyla kurulmuştur:

  • Türkiye’de sanayide sürdürülebilirlik bilgi ve beceri altyapısnı geliştirmek,

  • Sanayide enerji ve kaynak verimliliği potansiyelini arttırmak,

  • Sektörlere göre sürdürülebilirlik göstergelerinin kıyaslamalarını (benchmark) oluşturmak,

  • Sürdürülebilir üretim için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

  • Çevresel, ekonomik ve sosyal poerformansı yaşam döngüsü yaklaşımıyla hesaplamak,

  • Türkiye Yaşam Döngüsü Envanterini (Lfe Cycle Inventory) çıkartmak ve yayınlamak,

  • Ürün Eko-tasarım ve sürdürülebilir bina tasarımı için gerekli bilgi ve beceri altyapısını oluşturmak, benzer oluşumlara katkı yapmak,

  • 3D tasarım, prototipleme ve üretim için tasarım merkezi kurmak,

  • Sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası seviyede belgelendirme yapmak,

  • Sürdürülebilirlik alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak;

olarak sıralanabilir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getiren SÜRATAM, aktif olarak katkı sağlayacak uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Temiz ve sürdürülebilir üretim başta olmak üzere, LCA, eko-tasarım, 3D prototipleme ve üretim konularında uzmanlığı olan endüstri temsilcilerini ve akademisyenlere ulaşmak istiyoruz.