Finanse Edilen Projeler

EPD Turkey

Türkiye’de yerleşik ISO 14025 standardı uyumlu uluslararası geçerli ürün çevresel performans (Environmental Product Declarations – EPD) sisteminin kurulması için gerekli işgücü ve ekipman altyapısının kurulması SÜRATAM sayesinde gerçekleşmiştir. Sağlanan destekle EPD Turkey özellikle yapı malzemelerinde EN 15804 Avrupa normu uyumlu EPD belgelerini verebilen tek kurum olarak Türkiye’ye kazandırılmıştır. 2017 itibari ile 20 üyeyi aşan ve bir çok üründe belgelendirme yapan EPD Turkey sayesinde Türk üretici firmalar için EPD belge talepleri ile oluşan ticari bariyerlerin önüne geçilmiş, yurtdışına döviz akışı önlenmiştir. EPD Turkey, Avrupa Yapı Malzemeleri Birliği tarafından kurulan ECO Platform’a da üye olma hakkını kazanmıştır. 

  • Proje Tarihi: 2014 2015 
  • Bütçesi: € 215,750

MAS Certified Green®

MAS Certified Green®, LEED tarafından iç mekan yapı ürünlerinde zorunlu tutulan uçucu organik bileşen (VOC) emisyon testilerinde ve etiketlendirmesinde akredite olmuş bir programdır. VOC emisyon testlerinin hızlı bir şekilde uygun maliyetlerle ve uluslararası akredite şekilde yapılabilmesi için gerekli işgücü ve teknik altyapının kurulması SÜRATAM bünyesi altında gerçekleşmiştir. LEED gibi yeşil bina sertifika programları tarafından yapı ürünlerinden talep edilen iç mekan kalitesinin onayı için MAS Certified Green® belgesi artık Türkiye’de SÜRATAM tarafından sağlanabilmektedir.

  • Proje Tarihi: 2017 2018 
  • Bütçesi: € 120,000

Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı (Turkish Life Cycle Inventory Database) – TLCID ver.1.0

Türkiye’de sanayide sürdürülebilir üretim altyapısının oluşturulması, kaynak ve enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkartılması için Türkiye koşullarını tanımlayan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi veri tabanına (TLCID) geliştirilmesi SÜRATAM tarafından finanse edilen projelerden biridir. Yapı malzemeleri, kimya, tekstil, enerji, su gibi 400’ün üzerinde veri setine sahip TLCID veri tabanı birçoğu uluslararası bağımsız doğrulanmış verileri içermekte ve her geçen gün büyümektedir. TLCID ver.1.0 uluslararası SimaPro LCA yazılımı ile kullanılabilirken, ulusal ve uluslararası arenada diğer kullanıcılar için formatlama çalışmaları devam etmektedir.

  • Proje Tarihi: 2014 Devam ediyor. 
  • Bütçesi: € 321,200

Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performans Veri Tabanı (Turkish Construction Materials Environmental Performance Database) – TurCoMDat ver.1.0

Bina çevresel performanslarının hesaplanabilmesi ve ÇEDBİK gibi ulusal ve LEED, BREEAM, DGNB, HQE gibi uluslararası kabul görmüş birçok yeşil bina değerlendirme sistemlerinden LCA puanlarının alınmasında kullanılacak olan TurCoMDat, Türkiye’de üretilen yapı malzemelerinin çevresel göstergesini yaşam döngüsü aşamalarında ayrı ayrı gösterebilen Türkiye’nin ilk ve tek veri tabanıdır.  TurCoMDat, tüm Avrupa yeşil bina değerlendirmelerinde kullanıma açılacak olup, Türk yapı malzemeleri üreticilerine de ihracatta katkı sağlayacaktır. Veri tabanının BIM entegrasyonu çalışmaları devem etmektedir.

  • Proje Tarihi: 2016 Devam ediyor. 
  • Bütçesi: € 185,250