TurCoMDat

 

 

Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performans Veri Tabanı – TurCoMDat, Türkiye’de üretilen ya da pazara sunulan tüm yapı malzemelerinin küresel ısınma başta olmak üzere ozon tabakasının delinmesi, fotokimyasal ozon oluşturma, asidifikasyon veya ötrofikasyon potansiyeli gibi birçok çevresel performans verilerini barındıran ve uluslararası formatta hazırlanmış bir veri tabanıdır. Yeşil bina sertifika sistemlerindeki gelişmeler, bina tasarımında çevresel performansın nicel olarak hesaplanması ve tasarım optimizasyonunun yapılabilmesi ihtiyacı nedeniyle TurCoMDat geliştirilmiştir. Malzeme çevresel performans bilgilerinin Building Information Modelling (BIM) sistemlerine entegrasyonu çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. SÜRATAM, bu hizmeti ile sürdürülebilir bina ve yapıların Türkiye’de gelişimine öncülük etmektedir. 

Türkiye'ye Katkılarımız