TurCoMDat

 

 

Yapı kaynaklı küresel ısınma başta olmak üzere ozon tabakasının delinmesi, fotokimyasal ozon oluşturma, asidifikasyon veya ötrofikasyon potansiyeli gibi çevresel performans verilerini nicel olarak ortaya koyan EPD belgeleri, maalesef bilgisayar tarafından okunabilecek dijital bir formatta değildir. Yeşil bina sertifika sistemlerindeki gelişmeler, bina tasarımında çevresel performansın nicel olarak hesaplanması ve tasarım optimizasyonunun yapılabilmesi ihtiyacı ve malzeme çevresel performans bilgilerinin Building Information Modelling (BIM) sistemlerine entegrasyonu malzeme özelinde dijital bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla TurCoMDat veri tabanı geliştirilmiştir. SÜRATAM, bu hizmeti ile sürdürülebilir yapıların Türkiye’de gelişimine destek olmaktadır.

Türkiye'ye Katkılarımız