TLCID

 

Sanayide sürdürülebilir üretim altyapısının oluşturulması, kaynak ve enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkartılması için Türkiye koşullarını tanımlayan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi veri tabanına (LCI) ihtiyaç duyulmaktadır. SÜRATAM, kendi öz kaynakları ile sektörel bazda, birçoğu uluslararası bağımsız doğrulanmış verileri içeren TLCID veri tabanını oluşturmaktadır. Uluslararası geçerli formatta geliştirilen veri tabanı, ulusal ve uluslararası arenada kullanıcılara açılmıştır.

www.tlcid.org

Türkiye'ye Katkılarımız