Uzun yıllar barajlar başta olmak üzere su yapılarının projelendirilmesi ve inşaat müşavirliği alanında, geoteknik, hidrolik, bilgisayar destekli mühendislik konularında 14 yılı kamuda 11 yılı özel sektörde olmak üzere toplam 25 yıllık bir deneyime sahip olan İnşaat Yüksek Mühendisi Serhat Batmaz, Sürdürülebilir Üretim, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM)’da İş Geliştirme Müdürü olarak göreve başladı. SÜRATAM’a katılmadan önce Serhat Batmaz, kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu HİDROMARK Müh.Müş. A.Ş firmasını 11 yıl başarılı bir şekilde yönetmiştir.

Türkiye’nin ilk ve tek ISO 14025 Çevresel Ürün Beyan (EPD) belgelendirme ve kayıt kurumu olan EPD Turkey sistemini yöneten SÜRATAM’da yapı sektörü ve yapı sektöründe sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapacak olan Serhat Batmaz, yenilenebilir enerji sistemleri üzerindeki tecrübeleri ile de SÜRATAM’ın gelişimine katkı yapacak.

Özellikle Yeşil/Sürdürülebilir yapılar konusunun ve sertifika sistemlerinin hızla gelişmesi ve bu gelişmelerin bir sonucu olarak müteahhitlerin yapı malzemeleri üreticilerinden ürünlerinin çevresel performans bilgilerini talep etmeleri sonucunu doğurmuştur. Pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve Türk yapı malzemeleri üreticilerini oluşabilecek ticari bariyerlere karşı korumak amacıyla 2013 yılında kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen EPD Turkey, kısa zamanda Avrupa’nın sayılı sistemleri arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye’de üretilen yapı malzemelerinin uluslararası seviyede bağımsız değerlendirilip onaylanmasını ve yayınlanmasını sağlayan EPD Turkey, altyapı projelerinin de EPD belgelerine ihtiyaç duyması nedeniyle özellikle baraj gibi temel yapılarda deneyimi olan Serhat Batmaz, sürdürülebilirliği bu projelerinde önemli bir parçası yapmak istediğini belirtti.

2020 yılına geldiğimizde 19 farklı sektörden 26 firmada yapılan 123 EPD belgesi, 279 EPD belgeli ürün ile Avrupa’da sayılı EPD Sistem operatörleri arasına kısa sürede girmeyi başarmıştır. Yerleşik kayıt sistemi EPD Turkey sayesinde Türk Yapı Malzemeleri üreticilerinin yurtdışındaki sistemlere çok yüksek maliyetle kayıt olmalarının da önüne geçilmiş oldu. EPD Belgelerinin dijital versiyonunu içeren ve 9 dünya dilinde yayın yapan Türkiye Yapı Malzemeleri EPD/LCA Veri Tabanı (TurCoMDat) ile de bir inovasyona imza atan SÜRATAM, bu sayede Türkiye özelinde bina kaynaklı çevresel performans hesaplamalarının yapılmasına olanak sağlıyor.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, İTÜ Üniversiteliler Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası ve Geosentetikler Derneği aktif üyeliği, hakemli dergilerde birçok yayını olan İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans, Anadolu Üniversitesi İşletme lisansı derecelerine sahip Serhat Batmaz’a aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

SÜRATAM Yönetim Kurulu