Seranit Grup Tip III EPD Çevre Etiketli Tüm Porselen ve Seramik Ürünlerini UNICERA Fuarında Tanıttı.

 

İnşaat yapı malzemelerinin tüm çevresel etkisini şeffaf biçimde ortaya koyan ve Tip III olarak adlandırılan “EPD Çevre Etiketi”, dünyada ve ülkemizde yeşil bina sertifikasyonu için vazgeçilmez önemde olduğu kadar yakın zamanda başta AB olmak üzere gelişmiş ülke pazarlarına ihracat için de zorunlu bir standart olacak. Seranit Grup porselen ürünleri yanı sıra Serra markası ile pazara sunduğu tüm seramik ürünleri için aldığı EPD belgeli ürünlerini UNICERA fuarında tanıttı.

 

Seranit Grup tarafından üretilen gerek Seranit porselen gerekse Serra seramik yer ve duvar karolarına ilişkin olarak kazanılan EPD Çevre Etiketi The International EPD System ve EPD Turkey tarafından tescil edildi. Uluslararası pazardaki müşterilerimiz için İngilizce, Türk mimar, tasarımcı ve mühendisleri için de ayrıca Türkçe olarak yayınlandı. Ürünlerimiz, yeşil bina uzmanlarına kolaylık sağlaması açısından ve önemli yeşil bina sertifika sistemlerinde ilgili ürünlerimize ait puanları görmeleri için Türkiye EPD Veri Tabanı’nda da yayınlandı.

 

Tip III EPD Çevre Etiketi, hâlihazırda yeşil bina sertifikasyonu açısından vazgeçilmez önemde. Ülkemizde özellikle uluslararası yatırımcılara yönelik gayrimenkul yatırımlarında aranan yeşil bina sertifikasını elde etmek açısından, inşaat sürecinde kullanılan yapı malzemelerinin EPD Çevre Etiketi sahibi olması yüklenici firmalara çok önemli ilave puanlar kazanma fırsatı veriyor. Yakın dönemde Tip III EPD Çevre Etiketinin başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm gelişmiş ülke pazarlarında yapı malzemeleri ihracatı için zorunlu standart haline geleceği öngörülüyor. Seranit ürünleri, EN 15804 Avrupa normu uyumlu olması sebebiyle yapı malzemeleri için kurulan ECO Platform’da da kayıt altına alınmıştır. Seranit Grup, ürünlerinin iklim değişkliğine olan etkisini şeffa bir şekilde ortaya koyan İklim Beyanı’nı (Climate Declarations) belgelerini de alarak ilkler arasına girmiştir

 

Seranit Grup’un EPD Çevre Etiketi kazanmasını ilişkin yapılan açıklamada Grup Başkanı Hamdi Altunalan’ın şu görüşlerine yer verildi: “Kuruluşumuzdan bu yana Seranit Grup olarak, ister porselen isterse seramik kategorisinde olsun temel iddiamız doğa dostu ve insan hayatına fonksiyonel fayda sağlayan yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmaktı. Hâlihazırda portföyümüzde yer alan her bir ürün bu yaklaşımın elle tutulur bir örneğidir. Ürettiğimiz EPD Çevre Etiketi sahibi Seranit porselen ve Serra markalı seramik yer ve duvar karolarımız müşterimiz yüklenici firmalarımızın yeşil binalarına değer katmaya devam edecektir.”

 

LCA raporu, EPD belgesi içerik ve tasarımı Metsims Sustainability Consulting tarafından yapılan EPD belgeleri, dünyada gerekse Türkiye’de sürdürülebilir güvenli ve yeşil binalar için büyük önem taşıyor. EPD Turkey Direktörü Dr. Mimar İlker Kahraman “Sektöründe öncü firmaların ve büyüyen markaların çevresel performanslarını şeffaf bir şekilde beyan ettikleri EPD belgeleri, ürün ve üretimin detaylı bir şekilde irdelendiği çok kapsamlı çalışmalar olarak bilinirler. Seranit Grup bu çalışmayla sürdürülebilir dünya sorumluluğunu uluslararası seviyede yansıtırken yeşil bina projelerinde müşterilerine farkındalık yaratma imkanı sağlamıştır.” dedi.

 

EPD Turkey, sanayi destekli Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM) tarafından yürütülen ve ISO 14025’e göre tanımlanan; ISO 14040-44 standartlarında önceden belirlenmiş çevresel etki kategorilere göre değerlendirilen EPD belgelerini kayıt altına alan Türk EPD Sistemidir.