NG Kütahya Seramik Ürünlerine EPD Belgesi!

 

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Sanayi A.Ş., Türkiye seramik sektöründe NG Kütahya Seramik markası adı altında üretmiş olduğu yer, duvar ve porselen karo ürünlerine tüm pazarlarda geçerli uluslararası onaylı ve Avrupa standartları uyumlu Çevresel Ürün Beyanı – Environmental Product Declaration (EPD) belgesini aldı. Metsims Sustainability Consulting firması tarafından gerçekleştirilen çalışma Kütahya’da bulunan mevcut ve yeni üretim tesislerindeki üretimi de kapsayacak şekilde Porselen karoları (EPD No: S-P-00630), Duvar karoları (EPD No: S-P-00631) ve Yer karoları (EPD No: S-P-00632) ürünleri için tamamlandı.

 

NG Kütahya EPD Belgelerini Aldı!

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda yenilikçi bir yaklaşımı benimseyerek ilgili sektörde trendleri belirleyen, öncülük eden, Türkiye’nin ilerlediği yolda gerçek anlamda katkı yapan bir kurum olma vizyonunu benimseyen NG Kütahya Seramik, EPD belgeleri ile bu farklılığını Avrupa’da da gösterdi. Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Products Europe) tarafından kurulan ve Avrupa’da EN 15804 Normu uyumlu EPD belgeli yapı ürünlerinin yayınlandığı  ECO Platform‘a da kayıt olarak Avrupa’daki sayılı üreticilerden biri olmayı başardı (ECO EPD Ref. No 00000130,  00000131 ve 00000132).

Seramik alanında vizyonunu “kalite, hizmet ve yenilikte sektör lideri” olarak belirleyen NG Kütahya Seramik, ürün sürdürülebillirliği alanında tamamlamış olduğu LCA çalışması ve EPD belgelendirmesi ile sektöründe öncü firmalardan biri olduğunu gösterdi.  NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral “Bugüne dek hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalara ‘ilk ve en büyük’ olma arzusuyla başladık ve Türkiye’nin en büyük seramik üretimini gerçekleştiren Granit-Teknik Porselen ve Sırlı porselen fabrikamızla geleceğe yönelik adımları atıyoruz. Son teknolojinin kullanıldığı üretim tesislerimizde üretmiş olduğumuz ürünlere Avrupa normları uyumlu EPD belgelerini almaktan ve kurumsal olarak sürdürülebilir üretim yaklaşımımızı yansıtmaktan da gurur duyuyoruz.” diyerek EPD belgelerinin önemini vurguladı.

Belgelendirmenin Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM) tarafından yürütülen ve Türkiye’de yerleşik tek EPD Belgelendirme sistemi olan EPD Turkey kanalıyla The International EPD System üzerinden yapılması hem uluslararası pazarda hem de Türkiye’de EPD belgelerinin tanıtılmasına katkı yapmaktadır. NG Kütahya Seramik EPD Belgeleri Türkiye Yapı Malzemeleri EPD Veri Tabanı‘nda yer alarak mimar, mühendis, yeşil bina uzmanları ve danışmanları için kolaylık sağlamaktadır. EPD Turkey Yöneticisi Dr. Mimar İlker Kahraman “EPD belgeleri, ürün sürdürülebilirliğini sayısal olarak gösteren detaylı ve yoğun bir çalışma sonunda elde edilebilen ve sektöründe öncü firmaların tarafından yapılan uluslararası geçerli belgelerdir. Tüm dünyada seramik sektöründe en çok EPD belgesi Türk Seramik sektörü tarafından alındı ve bu önderliği pekiştiren NG Kütahya’yı ve çalışmada yer alan tüm personeli tebrik ediyorum.” dedi.

NG Kütahya Seramik, EPD belgelerinin yanında üretmiş olduğu ürünlerin iklim değişikliğine etkisini belirten İklim Beyanı’nı (Climate Declarations) belgelerini de sürdürülebilirlik ürün etiketleri serisine kattı. Ürün bazlı seragazları envanterinin çıkartılması ile ürün karbon ayakizi hesaplamaları sonucu elde edilen İklim Değişikliği belgeleri günümüzün önemli sorunu olan iklim değişikliğine etkileri şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır.

EPD’ler, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon ve atık değerlerini dikkate alan bu beyan yöntemi, uluslararası uzmanlar tarafından tarafsız olarak doğrulanan ve kuruluşlar için dünya çapında geçerli olan belgelerdir. Type III türü çevresel etiketleme olarak bilinen EPD Belgeleri çevresel etki bilgisi bulunan yapı ürünlerinin geliştirilmesini sağlarken LEED, BREEAM ve DGNB gibi birçok yeşil bina değerlendirme sistemlerinde de talep edilmektedir.

NG Kütahya Seramik EPD belgelerine The International EPD System ve EPD Turkey internet sitelerinden ulaşılabilir.

 

Kurumlar Hakkında

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Sanayi A.Ş.:

Seramik alanında vizyonunu “kalite, hizmet ve yenilikte sektör lideri” olarak belirleyen NG Kütahya Seramik, bu hedefini sürekli yukarı taşıyortaşımaktadır. Son teknolojinin kullanıldığı Kütahya’dakiKütahya’daki üretim tesislerinde binlerce farklı desen ve renk seçeneğiyle, 10cm x 20cm’den 120cm x 240cm ölçülerine uzanan ebat alternatifleriyle, yer-duvar karosu, sırlı porselen karo, granit-teknik seramik karo ve cam mozaik üretimleri yapılmaktadır.

 

SÜRATAM:

Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, Türkiye’deki üretimin daha sürdürülebilir olabilmesi için gerekli araştırma-geliştirme ve eğitim altyapısını oluşturmak, sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını ortaya koyarak enerji ve kaynak verimli sanayi oluşturmak amacıyla özel sektör tarafından kurulan ve sanayi tarafından desteklenen bir merkezdir.

 

EPD Turkey:

EPD Turkey, Türkiye dahil bölgesinde EPD belgelendirmesi yapan bir belgelendirme sistemidir.  EPD Turkey’in en önemli amacı Türk üreticilerine sürdürülebilir ürünler için çevresel performans beyan fırsatı yaratarak uluslararası pazarda yardımcı ve destek olmaktır. Türkiye ve küresel pazarda ürünlerin çevresel performansları ile ilgili bilime dayalı, uzmanlarca bağımsız doğrulanmış ve karşılaştırılabilir bilgi ve verilere olan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulan EPD Turkey, sanayi destekli Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi tarafından yönetilmektedir

 

The International EPD System:

İsveç devleti ve sanayi işbirliği ile kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kurum olan IVL Swedish Environmental Research Institute tarafından yürütülen The International EPD System, tüm dünyada geçerli bağımsız EPD belgelendirmelerini yapmaktadır. Sektör çeşitliliği ve pazar ulaşımı açısından da dünyanın en kapsamlı EPD sistemidir.

 

ECO Platform:

ECO Platform, kar amacı gütmeyen, The International EPD System gibi Avrupa’da ECO Platform uyumlu EPD Belgesi veren kurumlar, yapı sektörü STK’ları ve LCA firmalarının üye olabildiği, EN 15804 Avrupa normu uyumlu EPD Belgelerini kayıt altına alan bir kurumdur. ECO Platform’un amacı; özellikle Type III EPD Belgesi gibi onaylanmış çevresel etki bilgisi bulunan yapı ürünlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.