Geçiş Tahvilleri (Transition Bond) Karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel etkilerini ve emisyon değerlerinin azaltmaları ve daha sürdürülebilir operasyonlara geçişlerini sağlamak amacıyla ortaya çıkan Geçiş Tahvil finansmanı yeni ve/veya mevcut projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılmaktadır. Geçiş Tahvillerinde projeler ‘yeşil’ olarak adlandırılmamakta, ancak iklim değişikliği uyum ve adaptasyonuna pozitif katkı sağlayan projeler olmalıdır. Bu […]

Sukuk/Kira Sözleşmesi Sürdürülebilir Sukuk veya dilimize tercüme edilmiş şekliyle Sürdürülebilir Kira Sözleşmesi, geleneksel sürdürülebilir tahvillerin İslami finans prensipleri göz önünde bulundurularak hazırlanmasıdır. Kira sözleşmelerinde yine ekolojik, sosyal veya müşterek fayda sağlayacak projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılmaktadır. Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, İslami […]

Sürdürülebilir Tahviller Sürdürülebilir Tahviller, gelirlerinin toplumun refahını arttırmayı sağlayan ekolojik, sosyal veya müşterek katkı sağlaması hedeflenen projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılan finansman araçlarının genel adıdır. Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) Tahvil Prensipleri, İklim Tahvil Girişimi (CBI) Standartları […]

Dış Değerlendirme SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile sürdürülebilir finansa konu olan proje ve proje kategorilerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu, ihraççıların sürdürülebilirlik hedef ve politikaların fon kullandırılacak proje ile ilgisini, projelerin hedeflenen faydalarını, etkilerini ve olası risklerini inceleme ve değerlendirme konusunda yetkindir. Gizlilik, nesnellik, doğruluk, dürüstlük, mesleki etik ve ilkelere […]

Net-Zero Banking Alliance Net-Zero Banking Alliance (Sıfır Net Emisyon Bankacılık İttifakı), finans sektörünün iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Bu ittifak, bankaların sera gazı emisyonlarını azaltmak, sıfır net emisyon hedeflerine ulaşmak ve iklim dostu finansmanı teşvik etmek için taahhütte bulunmalarını sağlar. Ayrıca, Net-Zero Banking Alliance, bankalar arasında işbirliğini artırarak iklim risklerini yönetme […]

Second-Party Opinion (SPO) Second-Party Opinion (SPO), sürdürülebilir finansman projelerinin veya tahvillerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını bağımsız olarak değerlendiren bir raporlama sürecidir. Bu süreç, finansal kuruluşlar, yatırımcılar veya diğer ilgili tarafların, projenin veya tahvilin sürdürülebilirlik boyutunu değerlendirmesine ve doğrulamasına olanak tanır. SPO raporları, projenin veya tahvilin ESG performansını objektif bir şekilde ölçer ve yatırımcılara […]

Sürdürülebilir Finans Raporu Sürdürülebilir Finans Raporlaması, finansal performansı ve sürdürülebilirlik performansını entegre eden bir raporlama yaklaşımıdır. Bu raporlar, şirketlerin finansal sonuçlarını çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörleriyle ilişkilendirerek daha kapsamlı bir bakış açısı sunar. Sürdürülebilir Finans Raporlaması, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini, hedeflerini ve başarılarını finansal açıdan detaylı bir şekilde açıklar. Aynı zamanda, şirketlerin ESG risklerini ve […]

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini desteklemek amacıyla getirilen bir mekanizmadır. Bu mekanizma, ithal edilen ürünlerin karbon içeriğine dayalı olarak vergilendirilmesini içerir. CBAM Danışmanlığı, şirketlere bu yeni mekanizmanın etkilerini anlamaları ve uyum sağlamaları konusunda rehberlik eder. Bu kapsamda, şirketlerin karbon ayak izlerini belirlemelerine, azaltma […]

SDG Etki Değerlendirmesi SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) Etki Değerlendirmesi, şirketlerin ve kuruluşların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaların etkisini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu değerlendirme, şirketlerin faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda SDG’lere olan katkısını analiz eder. SDG Etki Değerlendirmesi, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını izlemelerine, iyileştirmelerine ve SDG’lere daha iyi bir şekilde katkıda […]

EcoVadis EcoVadis, kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde ve sektörel referans noktaları oluşturulmasında dünyanın en büyük ve en güvenilir tedarikçisi haline gelmiştir. EcoVadis’in Türkiye’deki anlaşmalı çözüm ortaklarından biri olan Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, kurumların Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerini; iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğini değerlendirmek ve puan kartlarını iyileştirmek için danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Teklif […]

Whatsapp
Hemen Ara