ISO 21930: Geleceğimizin Teminatı

Gün geçtikçe artış hızının önüne geçemediğimiz kentleşme ihtiyacı, bizleri binaların sürdürülebilirliğinin ölçülmesi ve performans takiplerinin yapılması için radikal adımlar atmaya yöneltti. Bu noktada ISO 21930 en büyük yardımcımız olacak gibi durmaktadır.

Son versiyonu ISO 21930:20017 “Sustainability in buildings and civil engineering works – Core rules for environmental product declarations of construction products and services” ismiyle geçen standart, temelde binalarda sürdürülebilirliğin nasıl sağlanması gerektiğini ve yapı ürünlerine alınacak olan EPD – Çevresel Ürün Beyanları hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bilindiği üzere, EPD belgeleri tamamiyle şeffaf bir belge olup, yaşam döngüsü değerlendirilmesi prensibiyle hazırlanmaktadır. EPD belgeleri sürdürülebilirlik yolunda adeta bir pasaport görevi görmekte ve yeşil bina araçlarında kullanılacak bilim tabanlı bir belgedir.

ISO 21930 standardı bina sürdürülebilirliği için elinde büyük bir güç bulundurmakla beraber, gelecek nesillerin daha kaliteli yaşam alanlarına kavuşması için kayda değer bir etkiye sahiptir. ISO 21930 standardı herhangi bir teknik engele takılmadan yapıların ve yapı ürünlerinin çevresel performansının karşılaştırılmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca, çevresel ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda ISO 21930 etkin bir şekilde kullanılmakta olup, bu etkilerin en çok nereden ve neden kaynaklandığı sorularına yanıt verebilmektedir. Bilim tabanlı ve tarafsız EPD belgelerinin bu standartla beraber kullanılmasıyla birlikte, ISO 21930 standardı güvenilirlik gibi oldukça hassas bir konuda da geçer notu almıştır.

Standardın detayları konusunda yayınlanan haber için lütfen burayı ziyaret ediniz.