ESG Yönetimi

Süratam Sürdürülebilirk Danışmanlığı, şirketlere ESG (Environmental, Social and Governance) kısaltmasıyla tanımlanan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. ESG, şirketlerin çevresel konulardaki hassasiyetini, çalışanlarına sağladığı imkanları ve şirket içende ve dışında oluşabilecek fırsat ve riskleri nasıl yönettiğine dair bilgiler sağlamakta kalmayarak, şirketlerin eko sistemleri hakkında tüm paydaşlarına zengin içerikler oluşturmaktadır.

ESG Strateji Oluşturma

Kurumların, Sürdürülebilirlik ve ESG stratejilerinin oluşturulmasında gerekli olan maddesellik analizi yapılmasında, buna bağlı olarak oluşturulacak politika ve prosedürlerin; şirket kurumsal kimliğine, stratejisine ve hedeflerine yansıtılmasında Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere yol gösterme ve uygulama planlama danışmanlığı sağlanmaktadır.
ESG icon concept in the hand for environmental, social, and governance in sustainable and ethical business on the Network connection on a green background.
https://suratam.org/wp-content/uploads/2022/09/turkish-sustainability-code-e1663703279803.jpeg

Turkish Sustainability Code (TSC) ESG Raporlama

Avrupa Birliğinin yayınladığı finansal olmayan sürdürülebilir raporlaması direktifi kapsamında, Almanya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Kodu, Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı tarafından Türkiye'ya adapte edilmiştir.

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin finansal olmayan raporlama yapmasını kolaylaştırmakta ve veritabanlarının daha şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktadır.

Borsa Istanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi Danışmanlığı

Borsa Istanbul, kurumların sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasını teşvik etmek ve şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması amacıyla 2014 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için şirketlerin, tanımlanan sürdürülebilirlik değerleme metodolojisine göre genel sürdürülebilirlik notlarının 50 puan olması, her bir ana başlıktan 40 puan üzerinde olmalarını ve kategori notlarından en az 8 başlıkta 26 üzerinde puan almaları gerektiğini öngörmüştür.

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESG yönetimi ve strateji oluşturma konusundaki bilgisiyle, şirketlerin değerlendirme notlarının geliştirilmesi ve devamlı olarak ilerletilmesi amacıyla ve kurumların BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde listelenmeleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
https://suratam.org/wp-content/uploads/2022/09/borsa-ist-e1663703609176.png
https://suratam.org/wp-content/uploads/2022/09/ecovadis-e1663703670969.jpeg

EcoVadis

EcoVadis, kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde ve sektörel referans noktaları oluşturulmasında dünyanın en büyük ve en güvenilir tedarikçisi haline gelmiştir.
EcoVadis'in Türkiye'deki anlaşmalı çözüm ortaklarından biri olan Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, kurumların Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerini; iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğini değerlendirmek ve puan kartlarını iyileştirmek için danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
https://suratam.org/wp-content/uploads/2022/07/close-up-environment-sign-collection-e1663703342406.jpg

ESG Strateji Oluşturma

Kurumların, Sürdürülebilirlik ve ESG stratejilerinin oluşturulmasında gerekli olan maddesellik analizi yapılmasında, buna bağlı olarak oluşturulacak politika ve prosedürlerin; şirket kurumsal kimliğine, stratejisine ve hedeflerine yansıtılmasında Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere yol gösterme ve uygulama planlama danışmanlığı sağlanmaktadır.
https://suratam.org/wp-content/uploads/2022/09/turkish-sustainability-code-e1663703279803.jpeg

Turkish Sustainability Code (TSC) ESG Raporlama

Avrupa Birliğinin yayınladığı finansal olmayan sürdürülebilir raporlaması direktifi kapsamında, Almanya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Kodu, Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı tarafından Türkiye'ya adapte edilmiştir.

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin finansal olmayan raporlama yapmasını kolaylaştırmakta ve veritabanlarının daha şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktadır.
https://suratam.org/wp-content/uploads/2022/09/borsa_istanbul_logo_dikey-e1663277403967-640x682.png

Borsa Istanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi Danışmanlığı

Borsa Istanbul, kurumların sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasını teşvik etmek ve şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması amacıyla 2014 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için şirketlerin, tanımlanan sürdürülebilirlik değerleme metodolojisine göre genel sürdürülebilirlik notlarının 50 puan olması, her bir ana başlıktan 40 puan üzerinde olmalarını ve kategori notlarından en az 8 başlıkta 26 üzerinde puan almaları gerektiğini öngörmüştür.

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESG yönetimi ve strateji oluşturma konusundaki bilgisiyle, şirketlerin değerlendirme notlarının geliştirilmesi ve devamlı olarak ilerletilmesi amacıyla ve kurumların BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde listelenmeleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
https://suratam.org/wp-content/uploads/2022/09/ecovadis-e1663703670969.jpeg

EcoVadis

EcoVadis, kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde ve sektörel referans noktaları oluşturulmasında dünyanın en büyük ve en güvenilir tedarikçisi haline gelmiştir.
EcoVadis'in Türkiye'deki anlaşmalı çözüm ortaklarından biri olan Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, kurumların Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerini; iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğini değerlendirmek ve puan kartlarını iyileştirmek için danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
https://suratam.org/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
https://suratam.org/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-3.png

BİZE YAZIN!

Tüm sorularınız veya görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ekibimiz size daha fazla yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.