Fırat Plastik EPD Belgelerini PVC Ürünleri İçin Aldı!

Fırat Plastik, portföyündeki Beyaz ve Lamina PVC Pencere ve Kapı Profillerine Türkiye’de bir ilk olarak tüm pazarlarda geçerli uluslararası onaylı ve Avrupa standartları uyumlu Çevresel Ürün Beyanı – Enviromental Product Declaration (EPD) belgesini alan ilk firma oldu. Fıratpen, Winhouse ve Gedizpen markalarını da kapsayacak şekilde yapılan çalışma Metsims Sustainability Consulting firması tarafından gerçekleştirildi.

 

Fırat Plastik EPD Belgelerini Aldı!

Tüm ulusal ve uluslararası Çevre Mevzuatı Direktiflerine ve Çevre Yönetmeliklerine uyacağını taahhüt eden Fırat Plastik, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, yasal değerlendirme raporlarını ilgili bakanlıklara beyan etmektedir. Bu kurumsal yükümlülüğünü Avrupa’da da gösteren Fırat Plastik, Construction Products Europe tarafından kurulan ve Avrupa’da EN 15804 Normu uyumlu EPD belgeli yapı ürünlerini kayıt altına alan ECO Platform‘a da 00000106 ve 00000107 referans numaralarıyla kayıt yaptıran Avrupa’daki ilk ve tek üretici oldu.

 

Fırat Kalite Müdürü Sn. Mutlu SÜNER “Sürdürülebilirlik perspektifinde yaptığımız çalışmalardan biri olan PVC grubu ürünlerimize ait EPD belgelendirmesi ile müşterilerimizi ve ürünlerini yeşil bina değerlendirme sistemlerinde öne çıkartırken, sektörümüzde Türkiye’de bir ilk ve Avrupa’da sayılı firmalar arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. ECO Platform’a kayıtlı Türkiye’den sektöründe tek firma olmamız sürdürülebilirlik vizyonumuzu Avrupa’ya taşımamız açısından da önemlidir.” dedi. Belgelendirmenin Türkiye’nin tek EPD Belgelendirme sistemi olan ve Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM) tarafından yürütülen EPD Turkey kanalıyla The International EPD System üzerinden yapılması hem uluslararası pazarda hem de Türkiye’de EPD belgelerinin tanıtılmasına katkı yapmaktadır. Fırat Plastik EPD Belgeleri Türkiye Yapı Malzemeleri EPD Veri Tabanı’nda yer alarak mimar, mühendis, yeşil bina uzmanları ve danışmanları için kolaylık sağlamaktadır.

 

Avrupa’nın en büyük plastik üretim tesislerinden birine sahip olan Fırat Plastik, EPD belgelerinin yanında ürünlerinin iklim değişikliğine etkisini karbon ayakizi olarak gösteren İklim Beyanı’nı (Climate Declarations) belgelerini de sürdürülebilirlik ürün etiketleri serisine kattı. Ürün bazlı sera gazı envanterinin çıkartılması ile günümüzün önemli sorunu olan iklim değişikliğine olan etkilerde şeffaf bir şekilde sağlanabiliyor.

 

EPD’ler, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon ve atık değerlerini dikkate alan bu beyan yöntemi, uluslararası uzmanlar tarafından tarafsız olarak doğrulanan ve kuruluşlar için dünya çapında geçerli olan belgelerdir. Type III türü çevresel etiketleme olarak bilinen EPD Belgeleri çevresel etki bilgisi bulunan yapı ürünlerinin geliştirilmesini sağlarken LEED, BREEAM ve DGNB gibi birçok yeşil bina değerlendirme sistemelerinde de talep edilmektedir.

 

Kurumlar Hakkında

SÜRATAM:

Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, Türkiye’deki üretimin daha sürdürülebilir olabilmesi için gerekli araştırma-geliştirme ve eğitim altyapısını oluşturmak, sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını ortaya koyarak enerji ve kaynak verimli sanayi oluşturmak amacıyla özel sektör tarafından kurulan ve sanayi tarafından desteklenen bir merkezdir.

 

EPD Turkey:

EPD Turkey, Türkiye dahil bölgesinde EPD belgelendirmesi yapan bir belgelendirme sistemidir.  EPD Turkey’in en önemli amacı Türk üreticilerine sürdürülebilir ürünler için çevresel performans beyan fırsatı yaratarak uluslararası pazarda yardımcı ve destek olmaktır. Türkiye ve küresel pazarda ürünlerin çevresel performansları ile ilgili bilime dayalı, uzmanlarca bağımsız doğrulanmış ve karşılaştırılabilir bilgi ve verilere olan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulan EPD Turkey, sanayi destekli Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi tarafından yönetilmektedir.

 

The International EPD System:

İsveç devleti ve sanayi işbirliği ile kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kurum olan IVL Swedish Environmental Research Institute tarafından yürütülen The International EPD System, tüm dünyada geçerli bağımsız EPD belgelendirmelerini yapmaktadır. Sektör çeşitliliği ve pazar ulaşımı açısından da dünyanın en kapsamlı EPD sistemidir.

 

ECO Platform:

ECO Platform, kar amacı gütmeyen, The International EPD System gibi Avrupa’da ECO Platform uyumlu EPD Belgesi veren kurumlar, yapı sektörü STK’ları ve LCA firmalarının üye olabildiği, EN 15804 Avrupa normu uyumlu EPD Belgelerini kayıt altına alan bir kurumdur. ECO Platform’un amacı; özellikle Type III EPD Belgesi gibi onaylanmış çevresel etki bilgisi bulunan yapı ürünlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.