Üretim ve Tasarım

Kaynak Verimliliği

Hammadde, enerji, su gibi sınırlı kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, hem çevre üzerindeki etkilerin azaltılması hem de daha az girdi kullanarak daha fazla katma değer üretilmesi yoluyla rekabet gücünün artırılması SÜRATAM’ın hedefleri arasındadır. Kaynak verimliliğinin sektörel bazda LCA yaklaşımıyla hesaplanabilmesi için veri tabanı geliştirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu sayede SÜRATAM firma bazında ve sektörel bazda kaynak verimliliği potansiyelinin nicel olarak hesaplanması sağlayabilmektedir. 

Döngüsel Ekonomi İş Modelleri

Toplumun, kaynaklardan maksimum değer almasını ve kaynak tüketimini reel ve gelecek ihtiyaçlara göre uyarlamasını sağlayan Döngüsel Ekonomi kavramı, SÜRATAM bünyesinde sadece iç pazara hitap eden bir yaklaşımla değil, aynı zamanda Avrupa ve global pazardaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde şekillenmektedir.

3D Tasarım, Prototipleme ve Üretim

Sürdürülebilir Üretim ve Tasarım çalışmaları arasında, 3D baskı yönteminin yadsınamaz bir değer sahibi olduğunu düşünen SÜRATAM, Türkiye için çok önemli olan bu alandaki çalışmalara firma ve sektör boyutunda destek vermektedir. Bu bağlamda 2015 yılı Çorlu Ürün Tasarım ve Geliştirme Merkezi’ni hayata geçirerek, bu alandaki inancını bir daha ortaya koymuştur.

Sürdürülebilir tasarım ve üretime baktığımızda 3D baskının müthiş olumlu bir etki getireceğini düşünüyoruz. Teknoloji henüz tüm imalat süreçlerinin yerini alacak duruma henüz gelmemiş olsa da, mevcut gelişim durumunda bile prototipleme, atık ve nakliye emisyonlarında azaltım ve bu sayede birçok farklı endüstride sürdürülebilir üretim uygulamalarına olanak sağlamaktadır. SÜRATAM hem sürdürülebilir üretim hem de Türkiye için çok önemli olan bu alandaki çalışmalara firma ve sektör boyutunda destek vermektedir.

Çorlu Ürün Tasarım ve Geliştirme Merkezi’ndeki ekipmanlarımızı görüntülemek için tıklayınız.