Sürdürülebilirlik Raporları ve Ürün Beyanları

Çevresel Ürün Beyanları EPD

SÜRATAM, EPD Turkey ISO 14025 Çevresel Ürün Beyanları Belgelendirme sisteminin yürütücüsüdür. EPD Turkey, Türkiye bazlı uluslararası onaylı ve geçerli belgelendirme yapabilen, İngilizce ve Türkçe ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu Environmental Product Declarations (EPD) belgeleri yayınlayabilen Türkiye’deki tek sistemdir. EPD Turkey tarafından sağlanan EPD belgeleri, Avrupa EN 15804 normu uyumlu olup, bu pazara sunulan ürünlerde açığa çıkan ihtiyacı da karşılamaktadır. Bu sayede firmaların sürdürülebilir ürün üretimi açısından Avrupa’da sayılı üreticiler arasına girmeleri sağlanmakta ve olması muhtemel ticari bariyerleri ortadan kaldırmaktadır.

Birçok sektörde alınabilen EPD belgeleri özellikle yeşil bina sertifika sistemlerinde (LEED, BREEAM, DGNB, HQE) yapı malzemelerinden talep edilmektedir. EPD Turkey tarafından yayınlanan Türkçe EPD belgeleri, Türkiye’de geliştirilen Yeşil Bina Değerlendirme sistemleri için bir altyapı oluşturmak amacıyla SÜRATAM tarafından geliştirilmiştir. 

EPD Çevresel Ürün Beyanları Sistemi El Kitabı

MAS Certified Green® – İç Mekan Kalite Belgesi

MAS Certified Green®, LEED tarafından iç mekan yapı ürünlerinde zorunlu tutulan Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyon test yapılması ve etiketlendirmesinde akredite olmuş bir programdır. 2005 yılında Materials Analytical Services (MAS) tarafından kurulmuş olup, çeşitli iç mekan yapı malzemeleri, mobilya ve döşemeler için yapılan bir etikettir. Üreticilerin değişkenleri anlamaları ve sertifikasyona aktif olarak katkıda bulunmaları için bilim tabanlı, şeffaf bir program olma özelliğine sahiptir. Dünyada 100’den fazla üretici ve 2500’den fazla çeşitli ürün sertifikasyona sahiptir.

The MAS Certified Green® programı, düşük VOC emisyonlu ürün ve iç mekan kullanımı için olan materyalleri belirlemek amacıyla, performans ve valide edilmiş standartları bir araya getirmeyi amaçlar. Bilimsel standartlara göre test edilen ürünlerin sertifikasyon süreci tamamen halka açıktır. Mimarlar, tasarımcılar ve tüketiciler tarafından ulaşılabilirliğini sağlamak adına belgelendirilmiş ürünlerin halka açık dizinini oluşturur. Program ayrıca üreticilerin kendi ürünlerinin VOC emisyonlarını izlemelerine yardımcı olur ve düşük emisyonlu ürünlerle ilgili alıcılara ulaşmasına katkı sağlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

MAS Certified Green® belgeli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı Ürün Beyanı (HPD)

HPD, ürün içeriği ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgileri rapor etmek amacıyla kullanılan bir standarttır. Mimarları ve tasarımcıları içeren bir topluluk tarafından geliştirilmiş; üreticiler, müteahhitler, malzeme araştırmacılar ve sivil toplum kuruşları (STK’lar) gibi çeşitli alanlardan uzmanlar tarafından kullanılmaktadır. HPD, ürünün raporlanmasında daha fazla şeffaflık ve açıklama sağlanması, yapı ürünlerinin insan ve çevre sağlığına etkilerinin açıklanması ve malzeme bilgilerinin beyan edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. HPD standartı, ürün içerikleri hakkında veri bildirmek için isteğe bağlı olarak yapılan bir beyandır. Şeffaflığın ve açıklığın hedeflendiği bu sistemde, asıl amaç yenilik, iyileştirme ve optimizasyonu sağlamaktır.

  • Tehlikeli madde listelerini kullanarak ürün içeriğinin taranmasının nasıl rapor edileceğini tanımlar.
  • Sağlıkla ilgili soruların daha fazla analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için değerli olan bilgiler sunar.
  • Formatta açıkça belirtilmemiş tüm ek bilgilerin rapor edilmesini sağlar.
  • LEED™, WELL® ve Cradle to Cradle ™ gibi sertifika sistemleri, standartları ve değerlendirme araçlarındaki gereksinimleri karşılamak için dokümantasyon olarak kabul edilen tek bir raporlama formatı sağlar.
  • Üreticilere ve müşterilerine, iyileştirmeleri tartışmak üzere ortak bir dil ve veritabanı sunar.

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu – ESG ve Sürdürülebilirlik Raporlama Sistemi

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye’de finansal olmayan raporlama yani ESG ya da sürdürülebilirlik raporlamasına imkanı sağlayan yerel fakat uluslararası geçerli bir raporlama sistemidir. Kurumsal sorumluluk için uluslararası kabul görmüş ve  uygulanabilir bir şeffaflık standardı ile geliştirilen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, küresel olarak aktif şirketlerin ve finans piyasalarının beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, şeffaflığa ve üzerinde durulması gereken konulara odaklanarak şirketlere AB finansal olmayan raporlama direktifi uyumlu ve GRI ve EFFAS gerekliliklerini içeren sürdürülebilirlik performans raporlamaları yapmalarına imkan saplıyor.  Bunun yanında, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, şirketlere sürdürülebilir kalkınma stratejisi oluşturulmasında destek oluyor ve sürdürülebilirlik raporlaması için uygun bir yöntem sunuyor.

Sürdürülebilirlik Kodu, 2010 yılında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi tarafından çeşitli paydaş gruplarıyla gerçekleştirilmiş diyaloglarla Almanya’da geliştirilmiştir. SÜRATAM’ın da desteği ile, yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip Türk Sürdürülebilirlik Kodu’nun Türkiye koşullarına uyarlanmasını tamamlamış ve yürürlüğe koymuştur.

Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.