Sürdürülebilir Binalar

Çevresel Ürün Beyanı EPD

SÜRATAM, EPD Turkey ISO 14025 Çevresel Ürün Beyanları Belgelendirme sisteminin yürütücüsüdür. EPD Turkey, Türkiye bazlı uluslararası onaylı ve geçerli belgelendirme yapabilen, İngilizce ve Türkçe ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu Environmental Product Declarations (EPD) belgeleri yayınlayabilen Türkiye’deki tek sistemdir. EPD Turkey tarafından sağlanan EPD belgeleri, Avrupa EN 15804 normu uyumlu olup, bu pazara sunulan ürünlerde açığa çıkan ihtiyacı da karşılamaktadır. Bu sayede firmaların sürdürülebilir ürün üretimi açısından Avrupa’da sayılı üreticiler arasına girmeleri sağlanmakta ve olması muhtemel ticari bariyerleri ortadan kaldırmaktadır.

Birçok sektörde alınabilen EPD belgeleri özellikle yeşil bina sertifika sistemlerinde (LEED, BREEAM, DGNB, HQE) yapı malzemelerinden talep edilmektedir. EPD Turkey tarafından yayınlanan Türkçe EPD belgeleri, Türkiye’de geliştirilen Yeşil Bina Değerlendirme sistemleri için bir altyapı oluşturmak amacıyla SÜRATAM tarafından geliştirilmiştir. Türkiye Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Portalı da bu amaçla yayın yapmaktadır.

MAS Certified Green®

MAS Certified Green®, LEED tarafından iç mekan yapı ürünlerinde zorunlu tutulan Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyon test yapılması ve etiketlendirmesinde akredite olmuş bir programdır. 2005 yılında Materials Analytical Services (MAS) tarafından kurulmuş olup, çeşitli iç mekan yapı malzemeleri, mobilya ve döşemeler için yapılan bir etikettir. Üreticilerin değişkenleri anlamaları ve sertifikasyona aktif olarak katkıda bulunmaları için bilim tabanlı, şeffaf bir program olma özelliğine sahiptir. Dünyada 100’den fazla üretici ve 2500’den fazla çeşitli ürün sertifikasyona sahiptir.

The MAS Certified Green® programı, düşük VOC emisyonlu ürün ve iç mekan kullanımı için olan materyalleri belirlemek amacıyla, performans ve valide edilmiş standartları bir araya getirmeyi amaçlar. Bilimsel standartlara göre test edilen ürünlerin sertifikasyon süreci tamamen halka açıktır. Mimarlar, tasarımcılar ve tüketiciler tarafından ulaşılabilirliğini sağlamak adına belgelendirilmiş ürünlerin halka açık dizinini oluşturur. Program ayrıca üreticilerin kendi ürünlerinin VOC emisyonlarını izlemelerine yardımcı olur ve düşük emisyonlu ürünlerle ilgili alıcılara ulaşmasına katkı sağlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

MAS Certified Green® belgeli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

TurCoMDat

Yeşil bina sertifika sistemlerinde binaların çevresel performansının nicel olarak hesaplanması talep edilmektedir. Tasarım yoluyla çevresel etkilerin optimizasyonunun yapılabilmesi için Building Information Modelling (BIM) sistemlerine entegrasyonu malzeme özelinde dijital bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla TurCoMDat geliştirilmiştir. TurCoMDat veri tabanı Türkiye’de üretilen firma spesifik yapı malzemesi ürünler ve Türkiye’ye özgü üretim verileri ile iklim değişikliği başta olmak üzere çevresel performans bilgisine sahip bir veri tabanıdır. TurCoMDat’a Avrupa’dan da mimar ve müteahhitlerin erişim sağlayabilmesi için görüşmeler devam etmekte ve bu sayede Türk yapı malzemeleri üreticilerine Avrupa’da gelişen yeşil bina pazarına giriş imkanı sunulacaktır.

TurCoMDat’a buradan ulaşabilirsiniz.

TurCoMDat Flyer’ı için tıklayınız.

Bina Boyutunda Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi (YDD) – Building LCA

Günümüzde bina özelinde maliyet ve çeşitli performans hesaplamaları çoğunlukla yapılmaktadır ancak binanın genel olarak doğal kaynak kullanımı ve çevresel etki performansı sonuçları merak konusudur. SÜRATAM, ürün özelinde yapılan yaşam döngü değerlendirmesinden faydalanarak, hesaplanan verilerin bina boyutuna ulaştırılmasını hedeflemektedir. Bu hesaplama ile binanın yapımı için kullanılan birincil enerji kaynağı miktarı ve doğal kaynak tüketim miktarları ortaya çıkarılacak, bu da iyileştirme çalışmaları için bir temel oluşturacaktır.

EDGE Audit

Dünya Bankası grubu üyesi IFC’nin bir yeniliği olan EDGE (Yüksek Verimlilik İçin Tasarımda Mükemmellik) sertifika programı Türkiye’nin de içinde bulunduğu 130 ülkede kullanılmaktadır. SÜRATAM, kaynak verimli kalkınmayı teşvik ederek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen EDGE sistemi için bağımsız denetleyicilerindendir.