Sürdürülebilir Binalar ve Yapılar

Bina Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi (YDD) – EN15978

Günümüzde bina özelinde maliyet ve çeşitli performans hesaplamaları çoğunlukla yapılmaktadır ancak binanın genel olarak doğal kaynak kullanımı ve çevresel etki performansı sonuçları merak konusudur. SÜRATAM, ürün özelinde yapılan Yaşam Döngü Değerlendirmesinden faydalanarak, hesaplanan verilerin bina boyutuna ulaştırılmasını hedeflemektedir. Bu hesaplama ile binanın yapımı için kullanılan birincil enerji kaynağı miktarı ve doğal kaynak tüketim miktarları ortaya çıkarılacak, bu da iyileştirme çalışmaları için bir temel oluşturacaktır. Bina YDD çalışmaları lokal verilerle yapılmalıdır ve TurCoMDat kullanılabilecek ilk ve tek veri tabanıdır.

Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performans Veri Tabanı – TurCoMDat

Yeşil bina sertifika sistemlerinde binaların çevresel performansının nicel olarak hesaplanması talep edilmektedir. Tasarım yoluyla çevresel etkilerin optimizasyonunun yapılabilmesi için Building Information Modelling (BIM) sistemlerine entegrasyonu malzeme özelinde dijital bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla TurCoMDat geliştirilmiştir. TurCoMDat veri tabanı Türkiye’de üretilen firma spesifik yapı malzemesi ürünler ve Türkiye’ye özgü üretim verileri ile iklim değişikliği başta olmak üzere çevresel performans bilgisine sahip bir veri tabanıdır. TurCoMDat’a Avrupa’dan da mimar ve müteahhitlerin erişim sağlayabilmesi için görüşmeler devam etmekte ve bu sayede Türk yapı malzemeleri üreticilerine Avrupa’da gelişen yeşil bina pazarına giriş imkanı sunulacaktır.

TurCoMDat’a buradan ulaşabilirsiniz.

TurCoMDat Flyer’ı için tıklayınız.

EDGE Audit

Dünya Bankası grubu üyesi IFC’nin bir yeniliği olan EDGE (Yüksek Verimlilik İçin Tasarımda Mükemmellik) sertifika programı Türkiye’nin de içinde bulunduğu 130 ülkede kullanılmaktadır. SÜRATAM, kaynak verimli kalkınmayı teşvik ederek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen EDGE sistemi için bağımsız denetleyicilerindendir.