Sürdürülebilir Ar-Ge

Eko Tasarım

Eko tasarım yaklaşımı bir ürünün en iyi şekilde tasarlanarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşturacağı etkinin en aza indirilmesini amaçlar. Eko tasarım, enerjiden, hammaddeden ve maliyetten tasarruf sağlar. Sürdürülebilir üretimin temel taşlarından biri olan eko tasarım, SÜRATAM’ın Türkiye’de sürdürülebilir üretim ve tasarım yaklaşımında önem verdiği başlıklardan biridir.

Yeni Ürün Geliştirilmesi

SÜRATAM var olan ürünlerin sürdürülebilirliğini artırmanın yanı sıra, yeni ürünlerin geliştirilmesini de hedeflemektedir.  Amaç, yapılacak yeni inovasyon ve konsept değişiklikleri ile ürünlerin yaşam döngüsü boyunca oluşacak çevresel etkileri azaltmaktır.  Sürdürülebilir yeni ürün geliştirme ilkelerini ve süreçlerini kullanarak yapılacak çalışmalar ile hem ürünlerin çevresel performanslarını geliştirmek hem de pazara erişimi yüksek ürünler geliştirmek mümkündür.

Çorlu Ürün Tasarım ve Geliştirme Merkezi’ndeki ekipmanlarımızı görüntülemek için tıklayınız.

Yeşil Teknoloji Doğrulama

Özellikle çevre alanında yapılan çalışmalar sonucu meydan getirilen yeni teknolojiler, kendini ispatlama konusunda problemler yaşamaktadır.  Bu problemler genellikle teknolojiyi dinleyen kişilerin anlamak için yetersiz kalması ve var olan standartların bu teknolojiyi doğrulamak için yetersiz olmasıdır. Yeşil teknolojilerin pazara girmesine büyük katkı sağlayacak bu doğrulama SÜRATAM’ın hizmetleri arasındadır.