Sürdürülebilirlik çalışmalarında ilkleri ülkemize getirme amacıyla kurulan SÜRATAM’ın faaliyetleri

Üretim ve Tasarım, Ar-Ge ve Sürdürülebilir Yapılar başlıkları altında gruplandırılmıştır.