Sürdürülebilirlik çalışmalarında ilkleri ülkemize getirme amacıyla kurulan SÜRATAM’ın faaliyetleri

Sürdürülebilir Yapılar, Sürdürülebilir Malzemeler, Üretim ve Tasarım, ve Ar-Ge başlıkları altında gruplandırılmıştır.