EPD Belgelerinin Ticari Değeri Artıyor

EPD Belgeleri Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi (LCA) çalışmaları sayesinde ortaya çıkarılmış, çevresel etki verilerini ve bununla bağlantılı olan diğer bilgileri ISO 14025 uluslararası standartlara göre raporlayan, bağımsız doğrulanmış belgelerdir.

 

 

EPD Belgelerine Talep Artışı

EPD belgelerinin öneminin anlaşılmasıyla talepte de artış gözlenmiştir. EPD belgeleri ürün özelinde LCA çalışması ile hammadde eldesi, enerji verimliliği, kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar hakkında bilgi vermektedir, raporlamaktadır. Bunun en büyük avantajlarından biri üreticinin ürününün çevresel performansını değerlendirmesi ve bu bağlamda ürünü üzerinde geliştirme yapmasıdır. Diğer bir büyük avantaj ise özellikle binalarda, EPD belgeli ürünlerin kullanımı ile bina genelinde çevresel performans verileri elde edilebilir. LCA çalışmaları sonucu elde edilmiş ve bağımsız doğrulayıcılar tarafından doğrulanan bu belgeler oldukça güvenlidir ve bilimsel bilgilerden oluşur. EPD belgeleri LEED, BREEAM, DGNB ve ÇEDBİK Konut gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde ilave puan sağlamaktadır. Binada EPD belgeli ürünlerin kullanılması ve gerekli şartlar sağlandığında ilave puanın alınması, EPD Belgelerinin cazip kılan diğer bir etkendir. Hem dünya üzerinde hem de Türkiye’de EPD belgelerine eğilimin artması ile var olan sistemler kendilerini geliştirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yeni çalışmalar yapmaktadır. Bu konudaki en büyük gelişme EPD belgelerinin dijital ortamda işlenmesidir. EPD belgelerinin dijital ortama aktarılması gerek üretici gerekse tüketici adına çok büyük bir fırsattır. Üreticiler ürünlerinin çevresel performanslarını, aynı kategoride bulanan diğer ürünlerle kıyaslayarak, kendilerinin bu konudaki sıralamalarını görebilecek ve çalışmalarını buna göre şekillendirebilecektir. Tüketiciler ise ürün satın alırken kullanacakları ürünlerin çevresel performanslarını görebileceklerdir. Genel tabloya baktığımızda bu çalışmaların başarıya ulaşması ile kaynak tüketimi ve emisyon salınımlarında azalma görülecek ve bu azalış nicel olarak hesaplanabilir hale gelecektir. Türkiye’de EPD belgelerinin dijital olarak okunması ve daha etkili bir şekilde kullanılması için SÜRATAM (Sürdürülebilir Üretim ArGe ve Tasarım Merkezi) yoğun çalışmalar sürdürmektedir.