Creavit Yalın ve Sürdürülebilir Üretim Anlayışını Avrupa’da Belgeledi!

Creavit, tüm dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen Yeşil ve Sürdürülebilir Bina yapımında üreticilere ayrıcalık sağlayan EPD Belgesini almaya hak kazandı. Temmuz 2013 itibariyle Türkiye’de de yürürlüğe giren Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (Construction Product Regulation) de uyumluluk sağlayan EPD Belgeleri, yeni CE işareti şartlarından “kaynakların sürdürülebilir kullanımı” gerekliliği yerine getirmektedir. EPD Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar İlker Kahraman “EPD belgeleri, ürünün beşikten mezara tedarik zinciri dahil, üretim, kullanım ve bertaraf aşamalarını kapsamlı bir şekilde bilimsel olarak değerlendiren ve ISO 14040/44 standartlarına göre yapılan çevresel performans değerlendirmeleridir. LEED, BREEAM ve DGNB gibi dünyanın önde gelen yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde EPD belgeli ürünler tercih ediyor.” dedi.

 

Creavit Sürdürülebilir Üretim Anlayışını Belgeledi.

Çanakcılar Grubu’na ait bir dünya markası olan Creavit, uyguladığı sürdürülebilir üretim politikaları ile geleceğe daha temiz ve korunmuş bir yaşam alanı bırakmayı hedefliyor. CE TSE ISO EN 14000 belgelerine ek olarak 2008 yılında aldığı ve uyguladığı TS-EN ISO 14001 Çevre Yönetim ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemleri ile dünya standartlarında ve duyarlı bir üretim anlayışına sahip olan Creavit, tüm pazarlarda geçerli uluslararası onaylı ve Avrupa standartları uyumlu Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD) belgesini Vitrifiye ve Fireclay sağlık gereçleri ürünlerine aldı. EPD Turkey’den alınan EPD belgeleri, EN 15804 Avrupa normuna uyumluluk sağlarken ECO Platform tarafından ürünleri kayıt altına alınan sayılı Avrupa firmaları arasına girdi.

 

Zonguldak Gökçebey fabrikasından tüm dünyaya kaliteli ve fonksiyonel ürünler gönderen ve seramik sağlık gereçlerinde önemli markalar arasına girmeyi başaran Creavit, yenilikleri ürünlerinde yansıtırken üretimlerinde de uyguluyor. Genel Müdür Hasan Tuzcuoğlu “Yeniliklerin firması Creavit, sektörümüzde ürün sürdürülebilirliğinin bilimsel bir yaklaşımla şeffaf bir şekilde değerlendirildiği ve bağımsız olarak onaylandığı EPD belgelerini alarak Avrupa’da sayılı firmalar arasına girmiştir.” dedi.

 

Creavit, aynı zamanda ürünlerin iklim değişikliğine olan etkisini gösteren uluslararası onaylı İklim Beyanı’nı (Climate Declarations) da Türkiye’de alan sayılı firmalardan biri oldu. Türkçe EPD belgeleriyle de Creavit, Türk mimar ve yeşil bina tasarımcılarına ulaşarak Türkiye’de yeşil bina gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

 

 

LCA raporu ve EPD belgeleri içerik ve grafik tasarımı Metsims Sustainability Consulting tarafından yapılan EPD belgeleri, ISO 14040-44 standartlarında önceden belirlenmiş çevresel etki kategorilere göre değerlendirilen ve ISO 14025’e göre tanımlanmaktadırlar. EPD Turkey, sanayi destekli SÜRATAM – Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi tarafından yürütülen uluslararası geçerli EPD belgelerini kayıt altına alan Türk EPD Sistemi’dir.