Mayıs 2021 | SURATAM

SÜRATAM Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışma Organları Arasında!

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışma Organları için oluşturulan Küresel Forum’da SÜRATAM da  onaylayan ve destekleyen organizasyonlar arasında yerini aldı. Hükümetler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanmasının nasıl hızlandırılacağı ve geniş bir yelpazedeki toplumsal aktörlerin etkin biçimde nasıl dahil edileceği konusunda uygun giriş noktaları aramaktadır. Bu arayış sürecinde, Gönüllü Ulusal İncelemelerin oluşturulması giderek daha fazla hükümetin ve toplumun bütününün...

Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü TÜSİAD’ın Global Compact Türkiye ile işbirliğiyle düzenlemiş olduğu “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” etkinliğinde sektörlere sürdürülebilirlik yolunda nasıl yön verilmesi ve bu konuda nasıl aksiyonlar alınması gerektiği tartışıldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKI’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, SDSN Küresel Direktörü Prof. Dr. Jeffrey SACHS konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında günümüzün...

Başa Dön